This is a Standard post

Mezi širokou veřejností panují zkreslené názory o tom, jak to v base vypadá a co se tam dělá. Mnoho lidí žije v představách o tom, že odsouzení tráví v base čas jako na dovolené, protože tam mají televizi a nemusí pracovat. Fakt ale je, že málokdo by s nimi dobrovolně měnil. Byli jste se tam někdy podívat? Já ano. Jako advokát ve věznicích navštěvuji obviněné i odsouzené. Je to tam strašné! Špína, mříže, žádné slunce, počmárané zdi, rozprýskané židle a stoly, smrad. Člověk se bojí se čehokoli dotknout, i kliky u dveří, natož si sednout. Opravdu není o co stát. Při vstupu do věznice se vám udělá nevolno. Nevím, kdo by chtěl na takovém místě strávit i jen malou chvíli.