This is a Standard post

Násilí na ženách Před několika málo dny 25. listopadu jsme si připomněli den boje proti násilí na ženách. Bohužel jsou ženy stále oběťmi sexuálních napadení a domácího násilí, ačkoli u nás panuje rozšířená osvěta i trestní odpovědnost za týrání osoby žijící ve společném obydlí nebo nebezpečné pronásledování (stalking) a také možnost vykázání, které se hojně využívá. Přestože existuje řada poraden a krizových linek, je mezi námi mnoho žen, které se s násilím na nich páchaném dennodenně potýká.

This is a Standard post

Mezi širokou veřejností panují zkreslené názory o tom, jak to v base vypadá a co se tam dělá. Mnoho lidí žije v představách o tom, že odsouzení tráví v base čas jako na dovolené, protože tam mají televizi a nemusí pracovat. Fakt ale je, že málokdo by s nimi dobrovolně měnil. Byli jste se tam někdy podívat? Já ano. Jako advokát ve věznicích navštěvuji obviněné i odsouzené. Je to tam strašné! Špína, mříže, žádné slunce, počmárané zdi, rozprýskané židle a stoly, smrad. Člověk se bojí se čehokoli dotknout, i kliky u dveří, natož si sednout. Opravdu není o co stát. Při vstupu do věznice se vám udělá nevolno. Nevím, kdo by chtěl na takovém místě strávit i jen malou chvíli.