Objednat konzultaci

Kdo jsme

Snadno • Profesionálně • Diskrétně
Nechte vaše starosti na nás

JUDr. Hana Kukrálová

advokátka a zapsaná mediátorka

2021

Od 1.10.2021 sídlí kancelář opět v nových prostorách na adrese Velehradská 88/1, 130 00 Praha 3 Vinohrady.

2019

Od 1.1.2019 sídlí kancelář v nových příjemných prostorách na adrese Vodičkova 33, Praha 1, 110 00

2018

Naše kancelář podporuje blog Průvodce peklem, který se věnuje domácímu násilí a tyranii a kde si můžete přečíst, jak poznáte psychopaty a další predátory, případně jak se jim bránit, či jak předejít tomu, aby se z Vás stala jejich oběť. Pokud Vás zajímá více, čtěte: https://pruvodcepeklem.blogspot.com/?m=0  

2014 - 2017

V letech 2014 - 2017 působila jako spolupracující advokátka společnosti European Compensation Services s.r.o. v oblasti rodinného práva.

2013

Od roku 2013 se Hana Kukrálová věnuje mediaci, absolvovala kurz mediace pod vedením JUDr. Martiny Doležalové a Patricka Van Leynseele, advokáta, mediátora, arbitra a partnera vlivné bruselské advokátní kanceláře a po úspěšném absolvování zkoušky je zapsána v seznamu mediátorů jako tzv. zapsaná mediátorka.

2008

V lednu roku 2008 založila vlastní advokátní kancelář a je jako samostatná advokátka zapsaná v seznamu advokátů u České advokátní komory pod č. 11947. V prosinci 2008 složila úspěšně rigorózní zkoušku z trestního práva a obhájila práci na téma Rekognice, kdy konzultantem jí byl prof. JUDr. Jan Musil, CSc. působící jako soudce Ústavního soudu.

2007

Po třech letech koncipientské praxe, kde se věnovala téměř všem oblastem práva, zejména právu obchodnímu, občanskému, ale i trestnímu, složila v prosinci 2007 s vyznamenáním advokátní zkoušky.

2004

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila diplomovou práci z práva občanského na téma Nájem nebytových prostor a promovala v létě 2004.

Hana Kukrálová poskytuje právní pomoc ve všech oblastech práva se specializací na právo trestní a rodinné. Disponuje účtem určeným pro advokátní úschovy a ověřuje podpisy. Hovoří plynně anglicky a učí se německy, má základy ruštiny a španělštiny. Je členkou Jednoty českých právníků. Ve volném čase se aktivně věnuje sportu, je jednou z pěti master instruktorů ETB® v ČR, dále působí jako instruktorka European Aerobic® a pilates. Jezdí na motorce a ráda cestuje.

Advokátní služby a mediace

Mediační pomoc

Důvěrnost, dobrovolnost, rovnost stran, nezávislost a nestrannost

Majetková a násilná trestná činnost

Ublížení na zdraví, usmrcení, loupeže, vydírání, krádeže, zpronevěry

Stalo se za volantem

Řidičský průkaz, dopravní přestupky, dopravní nehody

Drogy a alkohol

Drogy, alkohol, závislosti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram