Objednat konzultaci

Mediace

JUDr. Hana Kukrálová
Objednat konzultaci

Potřebujete vyřešit konflikt nebo spor s druhou stranou? V naší kanceláří vám nabízíme mediaci jako efektivní způsob vyřešení. Mediace funguje prostřednictvím nezávislého mediátora, který vám pomáhá v komunikaci a společně dojdete k dohodě. Jeho úkolem je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí, ve kterém se obě strany mohou vyjádřit, porozumět si a hledat různé varianty řešení.

Jak mediace probíhá?

Při setkání s mediátorem dostane každá strana prostor vyjádřit svůj pohled na věc. Mediátor pracuje i s emocemi účastníků, které se v takových situacích mohou objevit. Během mediace je úkolem mediátora pojmenovat témata a najít skutečné zájmy stran. Strany poté hledají možná řešení. Mediátor pomůže vyjednat a dosáhnout uspokojivé dohody, která je přijatelná pro obě strany.

Proč právě mediace?

Výhody mediace spočívají v tom, že si strany udržují kontrolu nad procesem a výsledkem. Tím je dohoda, která vzejde z jednání stran zodpovědných za tuto dohodu. Stranám nikdo nic nediktuje. To je zárukou toho, že dohody, které vznikají tímto způsobem, fungují. Mediace je také rychlejší, cenově dostupnější a méně konfrontační než soudní řízení a šetrná k zachování či udržení vzájemného vztahu stran. Díky mediátorovi se naučíte efektivně komunikovat a hledat konstruktivní řešení i pro budoucnost.

Mediace jako efektivní způsob vyřešení. Mediace funguje prostřednictvím nezávislého mediátora, který vám pomáhá v komunikaci a společně dojdete k dohodě.

Naše kancelář vám poskytne potřebnou podporu a služby. Máme kvalifikované a zkušené mediátory, kteří vám pomohou překonat konflikt a najít vzájemně výhodné řešení. Navíc disponujeme právními znalostmi, což je zvláště důležité, pokud jsou součástí konfliktu právní otázky.

Pokud máte zájem o mediaci, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme najít cestu k řešení vašeho sporu a obnovení vzájemného vztahu.

Mediace v týmu

Naše kancelář nabízí také možnost tzv. ko-mediace, tedy mediace v týmu, a to ve spolupráci s kolegyní mediátorkou Mgr. Lenkou Sitnou. Mediace je tedy vedena současně dvěma mediátorkami.

Jako tým nabízíme více podpory a empatie, práce ve dvou rovněž přirozeně zajišťuje pocit nezaujatosti vůči stranám.  Mediace v týmu je také dynamičtější a její výsledky mohou nastat rychleji než při práci jediného mediátora.

Zvlášť vhodná je mediace v týmu při složitějších případech a v případech s větším počtem účastníků. 

Naší snahou jsou spokojení klienti a tvoření mediačních dohod, pokrývajících zájmy a potřeby všech zúčastněných stran.

Advokátní služby a mediace

Násilná trestná činnost

Ublížení na zdraví, usmrcení, znásilnění, týrání, domácí násilí

Majetková trestná činnost

Loupeže, vydírání, krádeže, zpronevěry

Drogy a alkohol

Drogy, alkohol, závislosti

Stalo se za volantem

Řidičský průkaz, dopravní přestupky, dopravní nehody

Rodinné právo

Péče o děti, rozvod a majetkové vypořádání, domácí násilí, sexuální zneužívání.

Mediační pomoc

Důvěrnost, dobrovolnost, rovnost stran, nezávislost a nestrannost
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram