Objednat konzultaci

Mějte své nemovitosti pod kontrolou – sledování změn

JUDr. Hana Kukrálová • 16.02.2022 • 

Mějte své nemovitosti pod kontrolou – sledování změn

Oč jde?

Katastr nemovitostí již od počátku roku 2014 poskytuje novou službu, na základě které jsou vlastníci nemovitostí informování krátkou textovou zprávou na mobilní telefon, emailem nebo datovou schránkou o provedení změny u kteréhokoli jejich nemovitosti.

Kdo může o službu požádat?

Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřičský a katastrální osobám, které mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu. Jedná se tedy o vlastníky, zástavní nebo podzástavní věřitele, oprávněné z věcného břemene, oprávněné z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, nebo o oprávněné z práva zpětné koupě, oprávněné z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýře nebo účastníky řízení o takovém právu.

Jak služba funguje?

Jakmile u sledované nemovitosti dojde k vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (tzv. zaplombování), k provedení vkladu, k provedení záznamu nebo k zápisu poznámky, automaticky bude oprávněná osoba vyrozuměna o této skutečnosti formou, kterou si zvolí – sms, email, datová schránka.

Jak lze službu zřídit?

Pokud máte datovou schránku, můžete požádat o zřízení této služby pomocí ní. Pozor ale, datová schránka musí být vedena na jméno vlastníka nemovitosti. Pokud tedy například nemovitost vlastníte jako fyzická osoba, ale datovou schránku máte evidovanou jako živnostník, pak katastrální úřad nemůže podle datové schránky ověřit vaši totožnost. V takovém případě máte dvě možnosti: poslat na katastr žádost s úředně ověřeným podpisem, anebo osobně navštívit katastrální úřad.  Služba se zřizuje na počkání a aktivuje se zpravidla do 24 hodin od podání žádosti, kdy vám bude zřízen zákaznický účet s přístupovými údaji.

Žádost o zřízení této služby si můžete stáhnout zde:

Kolik za to?

Pokud vlastníte do 20 nemovitostí, bude po vás katastr chtít jednorázový poplatek 200 Kč. Pokud je sledovaných nemovitostí více, pak za každou další nemovitost zaplatíte 10 Kč za rok. Pozor, pokud je sledovanou nemovitostí např. byt, pak mezi sledované nemovitosti bude patřit také společný prostor v budově nebo např. nebytový prostor, na kterém máte nějaký podíl. Počet nemovitostí se tak navyšuje. V případě, že se změna v katastru bude týkat sousedního bytu, oznámí vám katastr změnu na společných prostorách. Tím se můžete dostat k informaci, že někdo z vašich sousedů např. prodává byt, ale pozor, aby se změna netýkala vašeho bytu, pokud jste sami takovou vůli neprojevili!

Díky této službě máte své nemovitosti pod kontrolou, a můžete tak předejít nepříjemným situacím, kdy např. někdo podvodným způsobem převádí nebo jinak nakládá s vaším majetkem. Po oznámení změny máte 20 dní na to, abyste reagovali.

Advokátní služby a mediace

Násilná trestná činnost

Ublížení na zdraví, usmrcení, znásilnění, týrání, domácí násilí

Majetková trestná činnost

Loupeže, vydírání, krádeže, zpronevěry

Drogy a alkohol

Drogy, alkohol, závislosti

Stalo se za volantem

Řidičský průkaz, dopravní přestupky, dopravní nehody

Rodinné právo

Péče o děti, rozvod a majetkové vypořádání, domácí násilí, sexuální zneužívání.

Mediační pomoc

Důvěrnost, dobrovolnost, rovnost stran, nezávislost a nestrannost

Další články z kategorie 

Násilí na ženách

16.02.2022
Před několika málo dny 25. listopadu jsme si připomněli den boje proti…
Přečíst více

Jaké mají nesezdaní partneři právo na informace o zdravotním stavu svého partnera

16.02.2022
Je-li pacient ve stavu, kdy je schopen udělit souhlas s poskytováním informací…
Přečíst více
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram