Objednat konzultaci

Jaké mají nesezdaní partneři právo na informace o zdravotním stavu svého partnera

JUDr. Hana Kukrálová • 16.02.2022 • 

Jaké mají nesezdaní partneři právo na informace o zdravotním stavu svého partnera

Je-li pacient ve stavu, kdy je schopen udělit souhlas s poskytováním informací o svém zdravotním stavu, může být jeho druh či družka informována pochopitelně s tímto souhlasem. 

Situace je komplikovanější, pokud pacient v takovém stavu není. Zákon pro takový případ stanoví, že informace se poskytnou také osobě blízké, tedy osobě v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.  Druh či družka obvykle tento požadavek naplňují, a tak mohou být označeny jako osoby blízké, tedy takové, jimž jsou informace zpřístupněny. V praxi je však velmi problematické prokázat, že skutečně existuje vztah mezi pacientem a jeho osobou blízkou.

Optimální je proto snažit se této sporné situaci předcházet určením vašeho druha či vaší družky jako osoby, která má být o vašem zdravotním stavu informována. Takové určení, resp. souhlas s poskytováním informací je pak součástí zdravotní dokumentace daného pacienta. Tento souhlas může být pacientem kdykoli odvolán; k odvolání se však nepřihlíží, pokud pacient trpí infekční nemocí nebo jinou nemocí, v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných osob. Společně s poskytováním informací lze také udělit souhlas s tím, aby této osobě bylo umožněno nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta a činit si z ní výpisy.

Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Závěrem můžeme doporučit pro případ náhlé a nečekané události sepsat s partnerem čestné prohlášení, kde oba prohlásíte, že jste vzájemně ve vztahu druh – družka, tedy osoby blízké a oba toto prohlášení podepíšete. To pak můžete nosit v peněžence se svými doklady. Takové prohlášení by mohlo v dané situaci pomoci k prokázání blízkého vztahu tak, abyste se dozvěděli o zdravotním stavu svého blízkého.

Samozřejmě se také nabízí možnost udělit takový souhlas předem u svého praktického lékaře, příp. specialisty, pokud s něčím léčíte.

Advokátní služby a mediace

Násilná trestná činnost

Ublížení na zdraví, usmrcení, znásilnění, týrání, domácí násilí

Majetková trestná činnost

Loupeže, vydírání, krádeže, zpronevěry

Drogy a alkohol

Drogy, alkohol, závislosti

Stalo se za volantem

Řidičský průkaz, dopravní přestupky, dopravní nehody

Rodinné právo

Péče o děti, rozvod a majetkové vypořádání, domácí násilí, sexuální zneužívání.

Mediační pomoc

Důvěrnost, dobrovolnost, rovnost stran, nezávislost a nestrannost

Další články z kategorie 

Násilí na ženách

16.02.2022
Před několika málo dny 25. listopadu jsme si připomněli den boje proti…
Přečíst více

Mějte své nemovitosti pod kontrolou – sledování změn

16.02.2022
Oč jde? Katastr nemovitostí již od počátku roku 2014 poskytuje novou službu,…
Přečíst více

Zákon o veselých Vánocích

16.02.2022
C. M. L. se usnesl na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ…
Přečíst více
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram