Právnická terminologie

Jsou pro Vás právní termíny složité, matoucí a nesrozumitelné? Pomůžeme Vám se v nich lépe zorientovat.

JUDr. Hana Kukrálová

Vazební důvody

jsou pouze tři a dělí se podle toho, z jaké obavy je obviněný do vazby vzat, na vazbu útěkovou (obava z útěku z důvodu hrozby vysokého trestu), koluzní (obava z ovlivňování svědků) nebo předstižná (obava z opakování trestné činnosti).