Právnická terminologie

Jsou pro Vás právní termíny složité, matoucí a nesrozumitelné? Pomůžeme Vám se v nich lépe zorientovat.

JUDr. Hana Kukrálová

Mediace

mimosoudní zprostředkování řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.