Mediační pomoc

Jestliže jste se ocitli ve svízelné situaci s druhou stranou, kterou byste rádi vyřešili, ale nedaří se vám s ní komunikovat, nerozumíte si, děláte si naschvály, ale přitom je zde předpoklad, že spolu budete ještě nějaký delší čas setrvávat ve vzájemném vztahu, pak se nabízí řešení v podobě mediace. Přečtěte si více, o tom, co je to mediace a jak funguje. Máte-li zájem svou situaci pomocí mediace řešit, neváhejte se na nás obrátit.

JUDr. Hana Kukrálová


Mediace

Mediace je alternativní řešení konfliktu v mimosoudním vyjednávání. Jejími základními principy jsou důvěrnost, dobrovolnost, rovnost stran, nezávislost a nestrannost mediátora.  Jejím hlavním krédem je to, že strany, které mají mezi sebou nějaký spor, se v zásadě chtějí dohodnout, ale neví jak, nedokážou spolu komunikovat. Pro mediaci se musí rozhodnout dobrovolně, nikdo je nemůže nutit. Zkušený mediátor jim pak pomáhá v komunikaci. Mediátor však nehledá řešení a neodpovídá za výsledek procesu, je pouze prostředníkem a vhodnými praktikami a technikami dokáže strany znovu spojit tak, aby dokázaly společně komunikovat a tak samy najít řešení, protože jen potom mají jistotu, že jim bude dohoda vzájemně vyhovovat a budou ji obě strany v budoucnu dodržovat.

Mediace nebrání tomu, aby ji strany kdykoli ukončily a řešily svou situaci jiným způsobem, např. i soudní cestou.

V případě, že soud tzv. nařídí mediaci, jedná se jen o setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin, kdy mediátor seznámí strany s podstatou mediace, zodpoví případné otázky tak, aby se strany mohly samy rozhodnout, zda chtějí svou věc řešit pomocí mediace. Proces mediace musí být dobrovolný, jinak by nefungoval.

Mediací lze řešit jakékoli spory vyjma trestního práva, kde tuto roli zastává probační a mediační služba. Může se jednat o spory z oblasti rodinného práva, pracovního, obchodního, sousedské spory, spotřebitelské, apod.

V mediaci je vždy dostatek prostoru k vyjádření svého názoru na věc, ale i k vyjádření svých emocí, strany si mohou vyříkat, co mají na srdci, uleví se jim a pak mohou začít jednat. To je velkou výhodou tohoto ve své podstatě neformálního procesu, který ovšem přináší velké výsledky.