Právnická terminologie

Jsou pro Vás právní termíny složité, matoucí a nesrozumitelné? Pomůžeme Vám se v nich lépe zorientovat.

JUDr. Hana Kukrálová

Obviněný

ten, proti komu bylo orgány činnými v trestním řízení zahájeno trestní stíhání pro nějaký trestný čin.

Obžalovaný

ten, proti komu byla podána obžaloba k soudu.

Odsouzený

ten, kdo byl pravomocným rozhodnutím soudu odsouzen pro nějaký trestný čin.