Objednat konzultaci

Jaké mají nesezdaní partneři právo na informace o zdravotním stavu svého partnera

JUDr. Hana Kukrálová • 16.02.2022 • 

Jaké mají nesezdaní partneři právo na informace o zdravotním stavu svého partnera

Je-li pacient ve stavu, kdy je schopen udělit souhlas s poskytováním informací o svém zdravotním stavu, může být jeho druh či družka informována pochopitelně s tímto souhlasem. 

Situace je komplikovanější, pokud pacient v takovém stavu není. Zákon pro takový případ stanoví, že informace se poskytnou také osobě blízké, tedy osobě v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.  Druh či družka obvykle tento požadavek naplňují, a tak mohou být označeny jako osoby blízké, tedy takové, jimž jsou informace zpřístupněny. V praxi je však velmi problematické prokázat, že skutečně existuje vztah mezi pacientem a jeho osobou blízkou.

Optimální je proto snažit se této sporné situaci předcházet určením vašeho druha či vaší družky jako osoby, která má být o vašem zdravotním stavu informována. Takové určení, resp. souhlas s poskytováním informací je pak součástí zdravotní dokumentace daného pacienta. Tento souhlas může být pacientem kdykoli odvolán; k odvolání se však nepřihlíží, pokud pacient trpí infekční nemocí nebo jinou nemocí, v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných osob. Společně s poskytováním informací lze také udělit souhlas s tím, aby této osobě bylo umožněno nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta a činit si z ní výpisy.

Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Závěrem mohu doporučit pro případ náhlé a nečekané události sepsat s partnerem čestné prohlášení, kde oba prohlásíte, že jste vzájemně ve vztahu druh - družka, tedy osoby blízké a oba toto prohlášení podepíšete To pak můžete nosit v peněžence se svými doklady. Takové prohlášení by mohlo v dané situaci pomoci k prokázání blízkého vztahu tak, abyste se dozvěděli o zdravotním stavu svého blízkého.

Samozřejmě se také nabízí možnost udělit takový souhlas předem u svého praktického lékaře, příp. specialisty, pokud s něčím léčíte.

Advokátní služby a mediace

Rodinné právo

Péče o děti, rozvod a majetkové vypořádání, domácí násilí, sexuální zneužívání.

Mediační pomoc

Důvěrnost, dobrovolnost, rovnost stran, nezávislost a nestrannost

Majetková a násilná trestná činnost

Ublížení na zdraví, usmrcení, loupeže, vydírání, krádeže, zpronevěry

Stalo se za volantem

Řidičský průkaz, dopravní přestupky, dopravní nehody

Drogy a alkohol

Drogy, alkohol, závislosti

Další články z kategorie 

Průvodce peklem

16.02.2022
Přečtěte si více na blogu, který píše osoba, která si tím peklem…
Přečíst více

Násilí na ženách

16.02.2022
Před několika málo dny 25. listopadu jsme si připomněli den boje proti…
Přečíst více

Mějte své nemovitosti pod kontrolou - sledování změn

16.02.2022
Oč jde? Katastr nemovitostí již od počátku roku 2014 poskytuje novou službu,…
Přečíst více
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram