JUDr. Hana Kukrálová

Advokátka a zapsaná mediátorka

2014

Od roku 2014 působí jako spolupracující advokátka společnosti European Compensation Services s.r.o. v oblasti rodinného práva.

2013

Od roku 2013 se Hana Kukrálová věnuje mediaci, absolvovala kurz mediace pod vedením JUDr. Martiny Doležalové a Patricka Van Leynseele, advokáta, mediátora, arbitra a partnera vlivné bruselské advokátní kanceláře a po úspěšném absolvování zkoušky je zapsána v seznamu mediátorů jako tzv. zapsaná mediátorka.

2008

V lednu roku 2008 založila vlastní advokátní kancelář a je jako samostatná advokátka zapsaná v seznamu advokátů u České advokátní komory pod č. 11947. V prosinci 2008 složila úspěšně rigorózní zkoušku z trestního práva a obhájila práci na téma Rekognice, kdy konzultantem jí byl prof. JUDr. Jan Musil, CSc. působící jako soudce Ústavního soudu.

2007

Po třech letech koncipientské praxe, kde se věnovala téměř všem oblastem práva, zejména právu obchodnímu, občanskému, ale i trestnímu, složila v prosinci 2007 s vyznamenáním advokátní zkoušky.

2004

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila diplomovou práci z práva občanského na téma Nájem nebytových prostor a promovala v létě 2004.

 

Hana Kukrálová poskytuje právní pomoc ve všech oblastech práva se specializací na právo trestní a rodinné. Disponuje účtem určeným pro advokátní úschovy a ověřuje podpisy. Hovoří plynně anglicky a učí se německy, má základy ruštiny a španělštiny. Je členkou Jednoty českých právníků. Ve volném čase se aktivně věnuje sportu, je jednou z pěti master instruktorů ETB v ČR, dále působí jako instruktorka European Aerobic a pilates. Jezdí na motorce a ráda cestuje.

Ocenění a certifikace